Privātuma politika

1. Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Personas datu apstrāde tiek veikta likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā, ievērojot likumības, godīguma un pārredzamības principus. Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

2. Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir AR GLAZŪRU SIA, reģ. Nr. 40203425750, adrese: Meža 12, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, kontakttālrunis: 28343322, e-pasta adrese: [email protected].

3. Piemērojamie tiesību akti

Rūpējoties par klientu privātumu un personas datu drošību, tiek nodrošināta caurskatāma klientu personas datu apstrāde saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.aprīļa Regulu 2016/679.

4. Personas dati, kas tiek vākti

Tiek vākti un apstrādāti personas dati, iepērkoties vai saņemot pakalpojumu interneta veikalā www.designdediura.com rēķinu un piegādes informācijas nodrošināšanai (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, preču piegādes adrese), kuru klients iesniedz brīvprātīgi. Klientu ērtībai tiek vākti un apkopoti arī pirkuma un maksājuma vēstures dati pēc iepirkšanās interneta veikalā, elektroniskās sarakstes informācija, kas nepieciešama preču izgatavošanai un piegādei vai pakalpojuma sniegšanai.

5. Kādam mērķim tiek vākti un apstrādāti personas dati

Personas dati tiek vākti, lai varētu pārdot klienta izvēlētas preces vai sniegt pakalpojumu interneta veikalā  www.designdediura.com. Šim nolūkam klients norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, preču piegādes adresi. Adrese tiek lūgta norādīt, ja tas nepieciešams piegādes nodrošināšanai konkrētajā adresē. Ja šie personas dati netiek norādīti, nav iespējams realizēt preci (-es) klientam. Šo personas datu vākšana un apstrāde ir saistoša, lai realizētu Latvijas Republikas tiesību aktus par pirkumiem interneta veikalos, kā arī lai veiktu grāmatvedības uzskaiti. Dati tiek vākti arī, lai veiktu datu izpēti un analīzi apkopotā veidā.

6. Personas datu apstrādes pamats

Klienta personīga piekrišana – aizpildot kontaktu formas, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem, kā arī piekrīt datu apstrādei mārketinga nolūkiem, lai informētu par jaunumiem. Piekrišanu var atsaukt, sūtot atteikumu uz e-pastu: [email protected]. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Pieteiktās izmaiņās stājas spēkā 3 darba dienu laikā.

Pakalpojuma sniegšana – lai AR GLAZŪRU SIA varētu sniegt pakalpojumus, tiek apkopoti un apstrādāti noteikti personas dati, kurus klients norāda interneta vietnē.

Leģitīmas intereses – ievērojot AR GLAZŪRU SIA intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana klientam, AR GLAZŪRU SIA ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. 

Juridisko pienākumu izpilde – AR GLAZŪRU SIA ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

7. Datu nodošana trešajām pusēm

Personas dati tiek nosūtīti trešajām pusēm tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Datus izmanto kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, lai piegādātu klientam preces norādītajā adresē. AR GLAZŪRU SIA ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

8. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā datorā vai mobilajā ierīcē, kad tiek apmeklēta mājaslapa www.designdediura.com. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai personiski identificētu.

Sīkdatnes var izmantot kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot lietotāja vietnes izmantošanai. Ja lietotājs turpina izmantot interneta vietni, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz www.designdediura.com uzlabot un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.

Iegūtos datus izmanto www.designdediura.com uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

Ja interneta vietnes lietotājs vēlas dzēst datorā vai mobilajā lietotnē jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko lietotāja darbības veidiem mājaslapā,  to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un/ vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka). Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.

9.   Personas datu uzglabāšanas ilgums

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu pasūtījumu, bet ne mazāk, kā to nosaka darbību regulējošie tiesību akti. Personas dati, kuri tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz piekrišanas atcelšanai. Dzēst personas datus var nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected].

10. Drošības nosacījumi

Izmantojot AR GLAZŪRU SIA pakalpojumus vai sazinoties ar AR GLAZŪRU SIA, klients piekrīt pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.  AR GLAZŪRU SIA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. 

AR GLAZŪRU SIA neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no  AR GLAZŪRU SIA, piemēram, klients pats izpaudis savus personas datus trešajām personām. 

Personas datu apdraudēšanas gadījumā  AR GLAZŪRU SIA paziņos par to klientam.  AR GLAZŪRU SIA par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu  AR GLAZŪRU SIA spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

11. Klienta tiesības

Vērsties pie AR GLAZŪRU SIA, lai saņemtu rīcībā esošo personas datu kopiju. Labot visus  AR GLAZŪRU SIA rīcībā esošos personas datus par sevi. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no  AR GLAZŪRU SIA ir saņēmušas informāciju par šo attiecīgo klientu.  AR GLAZŪRU SIA nesniegs klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. Klientam ir tiesības pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”). Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

Klients var vērsties pie AR GLAZŪRU SIA vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi. Saziņai ar  AR GLAZŪRU SIA izmantot e-pastu: [email protected].